Phường Cái Khế


CẶP NỀN HIẾM CẤT BIỆT THỰ MINI- KHU BIỆT THỰ CỒN KHƯƠNG, CÁI KHẾ, NINH KIỀU, TP CẦN THƠ

CẶP NỀN HIẾM CẤT BIỆT THỰ MINI- KHU BIỆT THỰ CỒN KHƯƠNG, CÁI KHẾ, NINH KIỀU, TP CẦN THƠ

NHÀ MẶT TIỀN 4 LẦU MỚI TT THƯƠNG MẠI CÁI KHẾ, NINH KIỀU, TPCT

NHÀ MẶT TIỀN 4 LẦU MỚI TT THƯƠNG MẠI CÁI KHẾ, NINH KIỀU, TPCT

NHÀ LẦU MẶT TIỀN ĐƯỜNG TRẦN QUANG KHẢI - NGAY TTTM CÁI KHẾ, NINH KIỀU, TPCT

NHÀ LẦU MẶT TIỀN ĐƯỜNG TRẦN QUANG KHẢI - NGAY TTTM CÁI KHẾ, NINH KIỀU, TPCT

NHÀ TRỆT LẦU ĐÚC TRỤC CHÍNH HẺM 77C TRẦN PHÚ. CÁI KHẾ. NINH KIỀU. TPCT

NHÀ TRỆT LẦU ĐÚC TRỤC CHÍNH HẺM 77C TRẦN PHÚ. CÁI KHẾ. NINH KIỀU. TPCT

NHÀ LẦU HẺM 66 CMT8. CÁI KHẾ. NK. TPCT

NHÀ LẦU HẺM 66 CMT8. CÁI KHẾ. NK. TPCT

CẶP NỀN HẺM 126 ĐOÀN THỊ ĐIỂM. CMT8. CÁI KHẾ. NINH KIỀU. TPCT

CẶP NỀN HẺM 126 ĐOÀN THỊ ĐIỂM. CMT8. CÁI KHẾ. NINH KIỀU. TPCT

CẶP NỀN HẺM 66. ĐƯỜNG CMT8. CÁI KHẾ. NK. TPCT

CẶP NỀN HẺM 66. ĐƯỜNG CMT8. CÁI KHẾ. NK. TPCT

BÁN NỀN ĐỐI DIỆN TRƯỜNG HỌC KHU BIỆT THỰ BIỆT THỰ CỒN KHƯƠNG. CÁI KHẾ. NINH KIỀU. TPCT

BÁN NỀN ĐỐI DIỆN TRƯỜNG HỌC KHU BIỆT THỰ BIỆT THỰ CỒN KHƯƠNG. CÁI KHẾ. NINH KIỀU. TPCT

NỀN KHU TĐC TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁI KHẾ , P CÁI KHẾ , NK , TPCT

NỀN KHU TĐC TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁI KHẾ , P CÁI KHẾ , NK , TPCT

MẶT TIỀN ĐƯỜNG ĐOÀN THỊ ĐIỂM (HẺM 156 CMT8 CŨ ). CÁI KHẾ. NINH KIỀU. TPCT

MẶT TIỀN ĐƯỜNG ĐOÀN THỊ ĐIỂM (HẺM 156 CMT8 CŨ ). CÁI KHẾ. NINH KIỀU. TPCT

BÁN NỀN GÓC 3 MẶT TIỀN Đ. NGUYỄN HỮU CẦU. CÁI KHẾ. NK. TPCT

BÁN NỀN GÓC 3 MẶT TIỀN Đ. NGUYỄN HỮU CẦU. CÁI KHẾ. NK. TPCT

@ CT 22 - T032020 @ ... BÁN NHÀ LẦU MỚI HẺM 108 CMT8, CÁI KHẾ, NK, TPCT

@ CT 22 - T032020 @ ... BÁN NHÀ LẦU MỚI HẺM 108 CMT8, CÁI KHẾ, NK, TPCT

@ CT 04 - T022020 @ ... BÁN NHÀ LẦU MINI NỘI Ô HẺM 4 CMT8 , CÁI KHẾ , NK , TPCT

@ CT 04 - T022020 @ ... BÁN NHÀ LẦU MINI NỘI Ô HẺM 4 CMT8 , CÁI KHẾ , NK , TPCT

CT 12 - T012020 @ ... BÁN CẶP NỀN KHU TÁI ĐỊNH CƯ SÔNG HẬU CỒN KHƯƠNG, CÁI KHẾ, NK, TPCT

CT 12 - T012020 @ ... BÁN CẶP NỀN KHU TÁI ĐỊNH CƯ SÔNG HẬU CỒN KHƯƠNG, CÁI KHẾ, NK, TPCT

@ CT 17 - T122019 @ ... BÁN NHÀ LẦU ĐƯỜNG ĐOÀN THỊ ĐIỂM. CÁI KHẾ. NK. TPCT

@ CT 17 - T122019 @ ... BÁN NHÀ LẦU ĐƯỜNG ĐOÀN THỊ ĐIỂM. CÁI KHẾ. NK. TPCT

@ CT 05 - T112019 @ ... BÁN NỀN MẶT TIỀN TT TM CÁI KHẾ. PHAM NGỌC THẠCH. NK. TPCT

@ CT 05 - T112019 @ ... BÁN NỀN MẶT TIỀN TT TM CÁI KHẾ. PHAM NGỌC THẠCH. NK. TPCT

@ CT 23 - T102019 @ ... BÁN NHÀ TRỆT LẦU MỚI HẺM ĐOÀN THỊ ĐIỂM. CÁI KHẾ. NK. TPCT

@ CT 23 - T102019 @ ... BÁN NHÀ TRỆT LẦU MỚI HẺM ĐOÀN THỊ ĐIỂM. CÁI KHẾ. NK. TPCT

@ CT 14 - T102019 @ ... BÁN ĐẤT TĂNG NHÀ CŨ HẺM 68 CMT8. CÁI KHẾ. NINH KIỀU. TPCT

@ CT 14 - T102019 @ ... BÁN ĐẤT TĂNG NHÀ CŨ HẺM 68 CMT8. CÁI KHẾ. NINH KIỀU. TPCT

Tìm kiếm